Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Soft Yuri

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Soft Yuri
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Urasekai Picnic
6.1k 727 2.8k

Urasekai Picnic

Truyện tranh Reincarnation Coliseum
1.4k 251 171

Reincarnation Coliseum

Truyện tranh Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương
108.2k 7 4.4k

Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương

TỔNG HỢP GL ONESHOT MỒN LÈO

Truyện tranh Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi
424.6k 165.1k 68.1k

Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Truyện tranh Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy
923 4.9k 3.2k

Núi Của Cô Ấy, Biển Của Cô Ấy

Truyện tranh Ngủ Ngon Nhé, Lọ Lem
5.7k 2.6k

Ngủ Ngon Nhé, Lọ Lem

Truyện tranh Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt
128.2k 7.5k 8.6k

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

Truyện tranh Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
10.5k 1.1k 5.3k

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Truyện tranh Tôi Bị Mẹ Kế Ép Yêu Đương
21 103

Tôi Bị Mẹ Kế Ép Yêu Đương

Truyện tranh Hai Chị Em Nhà Herami Bất Ổn Thực Sự!
688 2.7k

Hai Chị Em Nhà Herami Bất Ổn Thực Sự!

Truyện tranh Dance Of The Suger Plum Fairy
3.3k 20

Dance Of The Suger Plum Fairy

Truyện tranh Love Live Dj
97 38

Love Live Dj

Truyện tranh Mamagoto Bản Remake
65 28

Mamagoto Bản Remake

Truyện tranh Senpai-Ai Chapter 7
73 41

Senpai-Ai Chapter 7

Truyện tranh If It's Rains Next Week-
99 27

If It's Rains Next Week-

Truyện tranh Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi
649 9.4k

Bổn Thánh Nữ Ngã Bài Rồi

Truyện tranh Your Breath On My Lips
74 5

Your Breath On My Lips

Truyện tranh Opapagoto (Koy)
75 30

Opapagoto (Koy)

Truyện tranh Cơn Mưa Chiều
62 9

Cơn Mưa Chiều

Truyện tranh Mi-Chan To Airi
6.2k 49

Mi-Chan To Airi

Truyện tranh Nàng Nấu Ta Ăn
2.1k 27

Nàng Nấu Ta Ăn