Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh HONEY BEAR
7.6k 566

HONEY BEAR

Truyện tranh Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!?
86.2k 1.1k 393

Tôi Livestream Cầu Hôn Nữ Quỷ Vậy Mà Thành Công!?

Truyện tranh Ma Nhân Hoa Sơn
927 211 16.2k

Ma Nhân Hoa Sơn

Truyện tranh Cảm Kiếm Tuyệt Đối
9.6k 31.4k 3.7k

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
261 14 23.8k

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Truyện tranh Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng Ở Học Đường
3.1k 1.1k

Giả Vờ Làm Kẻ Vô Dụng Ở Học Đường

Truyện tranh Tôi Mạnh Hơn Anh Hùng
630 3.1k 25.4k

Tôi Mạnh Hơn Anh Hùng

Truyện tranh Antidote Poison
4.7k 130

Antidote Poison

Truyện tranh Hồi Quy Giả Về Hưu
801 980 21.8k

Hồi Quy Giả Về Hưu

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh
948 206 35.9k

Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Truyện tranh Tôi Làm Vườn Tại Thế Giới Thợ Săn
37 20.5k

Tôi Làm Vườn Tại Thế Giới Thợ Săn

Truyện tranh Quái Lực Loạn Thần
629 9.1k

Quái Lực Loạn Thần

Truyện tranh Thiên Qua Thư Khố Đại Công Tử
647 94 27.2k

Thiên Qua Thư Khố Đại Công Tử

Truyện tranh Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện
721 1.1k 41.2k

Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện

Truyện tranh Chúng Tôi Đã Làm Được Rồi!
510 2.6k

Chúng Tôi Đã Làm Được Rồi!

Truyện tranh (NP) TRỞ THÀNH VUA CÔNG LƯỢC
2.9k 468

(NP) TRỞ THÀNH VUA CÔNG LƯỢC

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Xa Hoa Của Đại Công Tước Là Giả
9.8k 629 4.9k

Cuộc Hôn Nhân Xa Hoa Của Đại Công Tước Là Giả

Truyện tranh [18+] Không Muốn Tấn Công
4.8k 497

[18+] Không Muốn Tấn Công

Truyện tranh Sau Khi Trùng Sinh Ta Thuần Hóa Đồ Đệ Xấu Xa
8.7k 2.7k

Sau Khi Trùng Sinh Ta Thuần Hóa Đồ Đệ Xấu Xa

Truyện tranh Đế Vương Hồi Quy
925 11.3k

Đế Vương Hồi Quy

Truyện tranh Nhật Ký Giam Cầm Thư Ký Jin
3.5k 705

Nhật Ký Giam Cầm Thư Ký Jin

Truyện tranh Merry Marbling
9.2k 976

Merry Marbling

Nghỉ Hưu Chứ Không Phải Tình Yêu

Truyện tranh [18+] Amon- Không Thể Đoán Biết
2.2k 433

[18+] Amon- Không Thể Đoán Biết

Truyện tranh [18+] Sugar Rain
7.5k 2.3k

[18+] Sugar Rain