Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Chú Và Cháu
50 32

Chú Và Cháu

Truyện tranh Long Hưởng Thiên Hạ
5.9k 443 154

Long Hưởng Thiên Hạ

Truyện tranh Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau
73.2k 735.5k 173

Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

Truyện tranh Ta Có Thể Đốn Ngộ Vô Hạn
20.1k 93.9k 35

Ta Có Thể Đốn Ngộ Vô Hạn

Truyện tranh Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
851 172.2k 132.8k

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
811 1.2M 168.5k

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ
553 36.5k

Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ

Truyện tranh Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới
710 2.7M 94.2k

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
917 792.6k 126.4k

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Thần Sủng Tiến Hóa
383.2k 2.5k 338

Thần Sủng Tiến Hóa

Truyện tranh Lilia Mang Thai Ngày Tận Thế
7.7k 770 3.8k

Lilia Mang Thai Ngày Tận Thế

Truyện tranh Thả Đầy Sức Mạnh? Nhưng Tôi Là Pháp Sư Vong Linh!
90 43

Thả Đầy Sức Mạnh? Nhưng Tôi Là Pháp Sư Vong Linh!

Truyện tranh Ngã Lão Ma Thần
603 2.1M 130.7k

Ngã Lão Ma Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
791 2.6M 126.7k

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
795 867.6k 94.8k

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
115.4k 540.2k 183

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến
835 385 183.7k

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Truyện tranh Ta Thật Sự Không Phải Là Cái Thế Cao Nhân
10.7k 1.3k 21

Ta Thật Sự Không Phải Là Cái Thế Cao Nhân

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
277.7k 417.8k 138

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Bạch Nguyệt Quang Cô Ấy Không Muốn Đi Theo Cốt Truyện
763 7.5k

Bạch Nguyệt Quang Cô Ấy Không Muốn Đi Theo Cốt Truyện

Truyện tranh Bông Hoa Độc Của Nhà Công Tước
934 12.5k

Bông Hoa Độc Của Nhà Công Tước

Truyện tranh Tôi Nguyện Được Chết Để Lấy Trinh Tiết Em
922 3.1k 4.9k

Tôi Nguyện Được Chết Để Lấy Trinh Tiết Em

Truyện tranh Dan Doh Next Generation
612 221

Dan Doh Next Generation

Truyện tranh Blue Archive! (Global)
112.8k 180

Blue Archive! (Global)

Truyện tranh Địch Úc Đa Chi Ca
659 48.7k 27.6k

Địch Úc Đa Chi Ca

Truyện tranh Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng
6.3k 2.4k 3.6k

Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng

Truyện tranh Lời Thú Nhận Của Chúa Tể Bóng Tối
526 6.5k

Lời Thú Nhận Của Chúa Tể Bóng Tối