Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Mystery

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Mystery
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
41.5M 13.2M 7.5M

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
592 2.6M 121.1k

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
782 774 98.2k

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
13.4M 5.1M 63.5k

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
8.2M 3.2M 800

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
787 792.6k 123.6k

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
9.1M 1.2M 160.7k

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Đế Bá
3.5M 854.4k 1.5M

Đế Bá

Truyện tranh Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
5.5k 184.6k 1.2k

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế
3.7k 3.6k 610

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Truyện tranh Ngay Kể Cả Khi Anh Gọi Nó Là Yêu
163.5k 150 579

Ngay Kể Cả Khi Anh Gọi Nó Là Yêu

Truyện tranh Fate/Grand Order: Epic Of Remnant - Se.ra.ph.
8.1k 20.3k 94

Fate/Grand Order: Epic Of Remnant - Se.ra.ph.

Truyện tranh Trò Chơi Ác Ma
731 2.4k 2.9k

Trò Chơi Ác Ma

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
940 1.1k 42.1k

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Tuyệt Thế Cổ Tôn
1.1M 129.6k 25.4k

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Truyện tranh Arika Của Tôi
6.3k 197 109

Arika Của Tôi

Truyện tranh Gachiakuta
668 4.8k 14.7k

Gachiakuta

Truyện tranh Ta Là Sát Thần
609.8k 209 958

Ta Là Sát Thần

Truyện tranh Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ
563.8k 232.3k 100.5k

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Truyện tranh Nữ Chính Không Muốn Yêu
5.9k 401

Nữ Chính Không Muốn Yêu

Truyện tranh Henna Ie - Ngôi Nhà Kì Quái
7.5k 531 467

Henna Ie - Ngôi Nhà Kì Quái

Truyện tranh Thần Hổ Jangsan
35.2k 335 16.9k

Thần Hổ Jangsan

Truyện tranh Dandadan!!
22.8k 909 2.3k

Dandadan!!

Truyện tranh Goblin Slayer Gaiden: Year One
995.8k 478.4k 401.7k

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Truyện tranh Samurai Kiếm Tre
18.9k 56

Samurai Kiếm Tre

Truyện tranh Monster Stein
752 724

Monster Stein