Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Trỗi Dậy Từ Tro Tàn

Trỗi Dậy Từ Tro Tàn
Trỗi Dậy Từ Tro Tàn Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.
1 2 3 4 5

Nội dung

Mạt thế tương lai, zombie, quân nhân, nghiên cứu, hỏny...Couple: Hein Burton x Tiêu NhamLính đặc chủng cấm dục cuồng sạch sẽ x Nghiên cứu viên thiên tài nhưng giấu tài

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật
Xem
Bình luận có thể tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link
Đăng Nhập để bình luận!
Mới nhất