Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
25.3M 128.7k 6.5M

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Võ Nghịch
573 3.5M 84.4k

Võ Nghịch

Truyện tranh Đêm Bên Bờ Biển
9.5k 1.1k

Đêm Bên Bờ Biển

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
130.8k 1.3k 126.4k

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
536 172.2k 128.2k

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Truyện tranh Đế Chế Diệt Vong
7.1k 224.1k 3.2k

Đế Chế Diệt Vong

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái
777 685 121.5k

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
592 2.6M 121.1k

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
2.4M 867.6k 89.4k

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss
583 80.2k 64.6k

Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

Truyện tranh Make The Exorcist Fall In Love
312.1k 114.6k 139.5k

Make The Exorcist Fall In Love

Truyện tranh A Story About A Granpa And Granma Returned Back To Their Youth
3.5k 1.2k 312

A Story About A Granpa And Granma Returned Back To Their Youth

Truyện tranh Kuro No Shoukanshi
7.4k 741.7k 326

Kuro No Shoukanshi

Truyện tranh Dan Doh Next Generation
585 101

Dan Doh Next Generation

Truyện tranh Xin Lỗi Bạn Không Thể Thoát Khỏi Đăng Nhập Trò Chơi
5.8k 1.2k 1.3k

Xin Lỗi Bạn Không Thể Thoát Khỏi Đăng Nhập Trò Chơi

Truyện tranh Ta Nuôi Quỷ Ở Trấn Ma Ty
17.1M 2.5k 59.4k

Ta Nuôi Quỷ Ở Trấn Ma Ty

Truyện tranh Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ?
4.1k 831

Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ?

Truyện tranh Nô Lệ Tộc Elf
1.8k 262

Nô Lệ Tộc Elf

Đứa Con Báo Thù

Thích Và Đăng Kí Cho Em Đi

Truyện tranh Chủ Mẫu Xuyên Không Tới Làm Phu Nhân Hào Môn
48.2k 380 48.2k

Chủ Mẫu Xuyên Không Tới Làm Phu Nhân Hào Môn

Truyện tranh Quyến Rũ Cha Của Nhân Vật Phản Diện
4.1k 137.2k 734

Quyến Rũ Cha Của Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Bạch Nguyệt Quang Hắn Yêu Thế Thân Rồi Sao?!
5.5k 24

Bạch Nguyệt Quang Hắn Yêu Thế Thân Rồi Sao?!

Chiếm Lại Cô Giáo

Truyện tranh Ảnh Đế Cứ Muốn Làm Kim Chủ Của Tôi
12.3k 4.2k 2.6k

Ảnh Đế Cứ Muốn Làm Kim Chủ Của Tôi